Napoli - Palermo

Naples to Palermo
State Railways
Italy

Code: TV775